competition

SK/ Ocenenia súťaže Letter.2

V latinskoamerickom meste Buenos Aires (Argentína) zasadla na začiatku októbra porota, aby vybrala zaujímavé, kvalitné a originálne písma vytvorené po roku 2001. Porota zložená z popredných svetových osobností písmovej komunity vytvorila nasledujúci zoznam.
Medzi svetovými osobnosťami môžeťe nájsť aj dvoch spolužiakov z nášho ročníka Type and Media 2009. Khajag Apelian dostal ocenenie za arménske písmo Arek a Abi Huynh za písmo Arietta (písmo s tromi kurzívami odlíšené rôznou konštrukciou a šírkou litier).

Detaily písma Arek a Arietta: typemedia09.com

Viacej o súťaži: letter2.org